Азбука економіки

Словник професійних термінів викладений стисло, але доступно і зрозуміло. Всі значні і актуальні специфічні поняття з економіки, бізнесу та менеджменту – а їх близько 2000. Серед них є такі терміни, які ще недавно були мало відомі і майже не вживалися. Деякі з них взагалі були відсутні навіть в спеціальних наукових довідниках. А якщо і зустрічалися, то були розкидані в численних томах енциклопедичних словників. Звертається також увага на терміни, які пережили планову економіку і сьогодні мають лише історичне значення.

Великий предметний покажчик допоможе вам знайти потрібне слово. В основу створення лексикону покладена сучасна концепція: вона нехтує звичайної для лексиконів багатослівністю. Всі терміни спеціально написані вченими-економістами так, що будь-який з них не тільки дохідливий і зрозумілий кожному, але і може застосовуватися на практиці.