Акціонерне товариство

Акціонерне товариство – це суспільство з власною юридичною особою – характерна ознака великих підприємств з великою потребою в капіталі. Члени товариства (акціонери) беруть участь своїми вкладами (акціями) в капіталі товариства (АТ). Вони відповідальні перед вкладниками тільки своєю часткою в основному капіталі (тобто своїми вкладами, акціями). За німецькими законами про акції, в установі АТ повинні брати участь як мінімум п’ять чоловік, які можуть зібрати мінімальний капітал. У законі вимагається, щоб договір товариства (статут) був завірений у нотаріуса. Як юридична особа АТ отримує свої повноваження тільки після занесення в торговий реєстр.

Такою була акція Голландської Ост-Індської компанії за 1606 рік.

Органи АТ:

  1. Правління акціонерного товариства. Правління обирається наглядовою радою саме більшне на 5 років. Його основні завдання полягають в керівництві фірмою, в представництві АТ, в складанні балансу й звітності про стан справ.
  2. Наглядова рада. У Німеччині становить від 3 до 21 члена. Наглядові ради, які підпадають під закон про участь робітників в управлінні підприємством, повинні складатися як мінімум з 12 членів (половина з них повинні бути робочі). Наглядова рада призначає правління, контролює ведення справ, зобов’язана перевірити річний звіт і затвердити його.
  3. Загальні збори акціонерів. Відповідає за обрання або відкликання наглядової ради, вони мають право вносити зміни до статуту, включаючи збільшення або зменшення капіталу, запрошувати аудитора і розподіляти прибуток.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Joint stock company) – в англо-саксонському просторі (США, Канаді, Великобританії). Але Joint stock company відрізняються від німецьких акціонерних товариств. Наприклад, правління і наглядова рада (для німецьких обов’язково) об’єднані в колегію (board of directors). Тут не наказаний мінімальний капітал і акції продаються меншої вартості, ніж в Німеччині.

Товариство з обмеженою відповідальністю (Stock corporation) – так в Сполучених Штатах називають АТ. У побуті його просто називають коротко “corporation”.