Акція без номінальної вартості

Акція без номінальної вартості – це документ, який гарантує різні права (наприклад, на частину прибутку) в одному з акціонерних товариств.

Акції без номінальної вартості виставляються:

а) як представницькі цінні папери: хто ними володіє, той привілейований:

б) як іменні папери: тільки позначений в документі привілейований.

Вони можуть видаватися у вигляді компенсації замість боргових зобов’язань при санації. У цьому випадку акціонери жертвують своїми дивідендами заради ремонтних заходів. Видаватися акції без номінальної вартості можуть тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.