Акція

Акція (Aktie) – це цінний папір, що свідчить про право участі (у спільній частковій власності) в акціонерному товаристві AG і передбачає виплату номінальної вартості. Акція гарантує при розподілі прибутку претензію на частину (дивіденд). При збільшенні капіталу на право придбання нових акцій, на загальних зборах – право голосу, право на отримання інформації, а так само при ліквідації – на відповідну частину виручки від ліквідації.

Акція складається з мантії (ця частина свідоцтва містить право на участь) і купонного листа, з окремими купонами (службовця для операцій з дивідендами). Акціями торгують на біржі. У той час як номінальна вартість акції позначає частину основного капіталу AG, курсова вартість на біржі виражає, як правило, вартісну частину фактичного спільного майна або очікуваний прибуток. Так, наприклад, номінальна вартість акції може дорівнювати 100 євро, а її курсова вартість (вартість в даний час) може дорівнювати 400 євро. Акція передбачає виплату певної суми, або процентного паю в AG.

Важливо відзначити ще деякі особливості:

  1. За можливістю перенесення. Розрізняють акції на пред’явника і іменні акції. На акціях на пред’явника немає прізвища власника, а на іменній акції стоїть прізвище власника.
  2. За правами. Є акції, що дають право голосу і переважне право. Акції, що дають право голосу, дають власникові право голосу на зборах. Акції з переважним правом – не дають, зате вони приносять більше дивідендів.

Акція (Anteilschein) – це цінний папір, документально підтверджує претензію по відношенню до суспільства капіталу (наприклад, акціонерному товариству). Акції можуть видаватися як представницькі цінні папери. У цьому випадку на пінний папір прізвище не ставиться. Той, хто нею в даному випадку володіє, може з нею робити, що захоче. Але акції можуть бути і іменними. У Німеччині кредитні інститути повинні видавати клієнтам разом з придбаними акціями пам’ятки. У них вказані підрахунок ціни акції і передбачена ціна при поверненні. Власників акцій називають акціонерами.

Акція (Share) – такий переклад з англійської. Це перше значення. Акціонера називають Shareholder Друге значення – пайова участь в якомусь підприємстві.