Актив

Актив – це все майнові цінності підприємства, які в балансі ставляться навпроти зобов’язань (пасиву). Актив дає інформацію про те, чи був використаний інвестований капітал. Актив підрозділяється на основні засоби (земля, будівлі, і машини, але і патенти і ліцензії) і на оборотні кошти підприємства (сировина, напівфабрикати і готові, але ще не реалізовані вироби, а також готівку, банківські активи і дебіторська заборгованість). До оборотних засобів відносяться ще так звані статті, що розмежовують облік витрат і надходжень між звітними періодами. Вони охоплюють процеси, які на момент складання балансу ще не могли завершитися. Типовими прикладами цього є страхові внески або витрати за оренду, які зазвичай виплачуються вперед.