Активізація

Активізація – це, наприклад, транспортний засіб:

а) занесений в торговий баланс підприємства. Він «становить звіт» для власників, компаньйонів і широкої громадськості про стан доходів і майновий стан;

б) цей транспортний засіб з’явиться в балансі, складеному для визначення суми податкового обкладення.

Предмети, які заносяться в баланси (активізації) – це не тільки транспортні засоби, а й всі матеріальні блага і все предметне майно, тобто відчужувані товари.

Німецький Торговий кодекс виділяє три випадки активізації:

  1. Обов’язкова активізація (складається з вимог щодо поставок і послуг).
  2. Активізація права вибору (предмети майна можуть, але не повинні складати баланс). Приклад: використовувана роз’їзним торговцем фірмова машина стоїть на балансі. Якщо він використовує свою особисту машину, то її на баланс не ставлять. Виникаючі при цьому витрати йому компенсуються і фірма вносить їх до витрат.
  3. Заборона активізації стосується, наприклад, витрат на створення фірми.