Аналіз балансу

Аналіз балансу – означає окремі статті балансу, які підлягають ретельній перевірці та оцінці (керівництвом фірми, кредиторами, фінансовими інспекторами і банками). Аналіз балансу проводиться конкуруючими підприємствами однієї галузі. За результатами аналізу оцінюється в першу чергу фінансова економічність, рентабельність, структура і платоспроможність підприємства. Виходячи з вище сказаного, можна сказати, чому підприємство отримало прибуток або зазнало збитків.