Аналіз ринку

Аналіз ринку розрізняють:

  1. Аналіз заготівельних ринків, робочої сили, сировини, інструменту, напівфабрикатів і енергії, а також засобів виробництва, наприклад, машин.
  2. Аналіз ринків збуту готової продукції і послуг.
  3. Аналіз фінансових ринків, тобто ринків грошей, капіталу і валюти.