Ассет

Ассет (Asset) – це англо-саксонський економічний термін і означає майнові цінності (наприклад, цінні папери). У бухгалтерії під Ассет розуміють статті активу (наприклад, установки). Термін уточнюється за допомогою приєднання інших слів, наприклад:

  • asset account – активний рахунок;
  • asset accounting – рахунок, який показує стан основних засобів;
  • asset cost – закупівельна ціна;
  • asset management – управління майном.