О

Обертова система

Об’єднання

Об’єднання німецьких профспілок

Об’єкт оподаткування

Облігації пов’язані з курсом індексів

Облігація

Облігація з нульовим купоном

Облігація і купон

Облігація конверсійного позики

Облігація на пред’явника

Облігація на участь в прибутках

Обліго

Облік і калькулювання повної вартості

Облік інвестицій

Обліковий документ

Обмін

Обмінна біржа

Обмінний курс

Обов’язок вести бухгалтерський облік

Обов’язок доплати

Обов’язок повідомляти

Обов’язок усунення дефектів

Оборот

Оборотний документ

Оборотний капітал

Оборотні кошти підприємства

Оборотність складських запасів

Обслуговування клієнта

Обсяг виробленої продукції

Обчислення складних відсотків

Оголошення

Одиничне виробництво

Одноденна позика

Одноразова відшкодування шкоди

Одноразова грошова допомога

Оздоровчий баланс

Олігополія

Оманлива торгівля

Онлайн-метод

Опитування

Опитування покупців

Оподаткування прибутку

Опортуністичні витрати

Оптимізація

Опціон

Опціон акції

Опціонна угода опционная торгівля

Опціонний позику

Організація

Організація економічного співробітництва та розвитку (оеср)

Організація з харчування і сільського господарства

Організація збуту

Організація країн-експортерів нафти (опек)

Організація праці

Організація ходу

Органкредіт

Оргдіаграмма

Оренда

Орієнтовна ціна

Орієнтування збуту

Освіта майна

Оскарження

Основна заробітна плата

Основний капітал

Основні засоби виробництва

Основні засоби підприємства – основний капітал

Основні питання при відборі кадрів

Основні принципи керівництва

Особа, яка є комерсантом в силу його діяльності

Особливий ломбард

Останній день оплати

Остаточна перевірка

Остаточний рахунок

Оутпут

Офф-шорня покупка

Оцінка

Оцінка підприємства

Оцінка роботи

Оціночний біржовий курс

Оціночний центр

Очищення вікна

Ощадна лист

Ощадні вклади